Links

Onderstaande websites kan ik u van harte aanraden om te bezoeken. Het zijn websites van mensen met wie ik samenwerk en/of met interessante informatie of aanbod op het gebied van zingeving en de dood.

Bedrijf Website
Het Moment (Opleiding 'Ritueel begeleiden bij afscheid) www.hetmoment.nu
Netwerk Sterven en Rouw Midden-Brabant www.stervenenrouw.nl
Nina de Leest-Crebas, Crebas Fotografie

www.crebasfotografie.nl

Tom van Dijk Uitvaarten

www.tomvandijkuitvaarten.nl

Make a memory

www.makeamemory.nl

Crematorium Tilburg en omgeving www.crematoriumtilburg.nl
Natuurbegraafplaats De Utrecht, Esbeek www.nbp-de-utrecht.nl
Natuurbegraafplaats De Hoevens, Alphen www.dehoevens.nl
Hilvaria Studio's, Hilvarenbeek

www.hilvariastudios.nl

Wereldlichtjesdag www.wereldlichtjesdag.nl
Stichting Lost a Child www.lostachild.nl
Vereniging Ouders van een Overleden Kind www.vook.nl
Landelijk Steunpunt Rouw www.landelijksteunpuntrouw.nl
Sander van Tilburg, Anders Ontwerp www.andersontwerp.nl
Pre|Shot videomakers www.preshot.nl
 

 

robvantilburg.com | ritueelbegeleiding bij afscheid

 

A:  John F. Kennedylaan 6, 4811 ET  Breda

M: +31 (0)6 1430 6565

E:  rob@robvantilburg.com

I:   www.robvantilburg.com